De Toelatingsorganisatie behandelt aanvragen voor toelating van personen die zich in Curaçao willen komen vestigen, voor zowel kort- als lang verblijf. Ook behandelt de Toelatingsorganisatie aanvragen voor verlenging van het toeristisch verblijf.

U kunt via deze webpagina een verzoek indienen voor een:

  • Niet van Toepassing verklaring
  • Verklaring van Rechtswege
  • Verlenging toeristisch verblijf
  • Verblijfsvergunning(beperkt aantal doelen)


Indien u een verblijfsvergunning wilt indienen voor een doel die nog niet via deze site mogelijk is dus een verblijf anders dan de bovengenoemd verblijfsdoelen, dient u uw verzoek elektronisch in te dienen via intake@immigrationcur.org.

Door de heersende pandemie COVID-19, zijn er wijzigingen geïntroduceerd om de veiligheid van de werknemers en het publiek te garanderen. Om sociale afstand te implementeren, kunnen cliënten niet meer persoonlijk aanvragen indienen.

Personen met de Amerikaanse nationaliteit dienen ook van deze webpagina gebruik te maken. Het voorgaande geschiedt conform de Landsverordening Toelating & Uitzetting (hierna: Ltu) en de vigerende regelgeving.

Indien u verdere informatie wenst, kunt u een bericht sturen naar info@immigrationcur.org.